Dan Ekološke knjige u Kragujevcu

Šta mislite o ovome?