Vesti

Vršac: Zoran Petrov, proizvođač biodinamičke hrane

Kako je ekolog, antropozof i proizvođač biodinamičke hrane Zoran Petrov shvatio važnost srpske poljoprivrede dok je u Tasmaniji slušao engleske profesore koji su se divili našoj prošlosti. Dok se prethodnih decenija „talenat“ domaćih političara uglavnom ispoljavao kroz zaduživanje mučene nam države, postojali su entuzijasti koju su skupljali obimna znanja širom sveta i sada žele da […]