Najnoviji događaji vezani za izgradnju brana na Limu

Šta mislite o ovome?