Nikšić: Da li železara ponovo radi bez sistema za otprašivanje?

SAOPŠTENJE

Upravo kada smo počeli zaboravljati ružnu prošlost ponovo se pojavio dim iznad željezare koji je kod nas izazvao novu zabrinutost.

Železara Toščelik

Iako su Nikšićani unazad nekolike godine, sa instalacijom sistema za otprašivanje štetnih gasova u željezari, odahnuli ovih dana smo svjedoci neprijatne slike iznad čeličane koja podsjeća na vrijeme kada je željezara trovala grad.

Za nas ekologe je ova slika više od običnog iznenađenja i stanje u kojem smo zatekli nebo iznad željezare nas upućuje na sumlju da se topljenje ponovo obavlja po starom sistemu bez otprašivača i sa emisijom štetnih materija direktno u atmosferu.

Pri tome se niko iz fabrike ne oglašava a nadležni i ogovorni zanemaruju ovaj problem ili ga prećutno odobravaju.

U periodu kada u dosta slučajeva dnevne koncentracije kvaliteta vazduha u Nikšiću izmiču dozvoljenim granicama željezara se pobrinula da dodatno doprinese aerozagađenju. Njena blizina gradu omogućava da se slobodno ispuštene lebdeće čestice vrlo brzo premjeste na samo gradsko jezgro čime je direktno ugroženo zdravlje preko 50 000 građana koji tu žive. Utoliko je alarmantnost ovog problema veća.

U kompleksnom poslu koji obavlja željezara ovakav način rada nema opravdanja i smatramo da je nedopustivo da se emisija štetnih materija u atmosferu odvija bez predhodnog tretmana u sistemu za otprašivanje.

Železara Toščelik 1

Nova uprava Toščelika se dolaskom u želejzaru obavezala da će u jačanje standarda zaštite životne sredine upravo krenuti od sistema za otprašivanje a ovih dana smo svjedoci da ni njega nijesu standardizovali a kamoli otpočeli brigu o druga dva segmenta životne sredine. Intezivna proizvodnja mora biti praćena ispunjenjem standarda zdrave životne sredine i vođenjem brige o zdravlju građana a ne zanemarivanjem svega kako bi se ostvario što veći profit.

Društvo mladih ekologa neće dopuštiti ovakav način odnosa prema zdravlju građana i životnoj sredini i ovu priliku koristimo da javno pozovemo rukovodstvo Tosčelika da hitno prestane sa ovakvim procesom proizvodnje jer je neozbiljna i neodgovorna i da odma pruži objašnjenje šta se ovih dana dešava u čeličani?

Takođe ovom prilikom pozivamo i glavnog ekološkog inspektora da ispita činjenično stanje i da reaguje u skladu sa zakonskim normativima a o svemu obavijesti javnost.

Društvo mladih ekologa će i ubuduće pratiti stanje na terenu i u skladu sa potrebom preduzimati aktivnosti kako bi se ovaj problem prevazišao.

Društvo mladih ekologa Nikšić

Translate »
%d bloggers like this: