Proizvedite sami sadnice agruma: Kalem na slovo “t”

KALEMLjENjE je najrašireniji način razmnožavanja agruma u svetu i to način – slovo “T”. Ovim načinom se spajaju dva dela različitih biljaka – podloge, koja će novoj biljci dati korenje i prizemni deo debla, i plemke, koja će novoj biljci dati nadzemni deo, odnosno krošnju.
Agrumi

Agrumi se mogu kalemiti u proleće i u jesen. Prolećno okuliranje se naziva kalemljenje na budni ili terajući pupoljak, a jesenje na spavajući pupoljak. Budni pupoljak krene posle nekoliko nedelja nakon okuliranja, dok spavajući ostaje u stanju mirovanja preko zime do proleća.

Proizvodnja sadnica započinje setvom semena podloge. Do setve, seme se može čuvati u frižideru na temperaturi od 5°C. Na ovaj način seme zadržava klijavost i do šest meseci. Setva se obavlja u rano proleće kad temperature dosegnu 12°C, ne ranije, jer seme ne klija na nižim temperaturama. Seje se na otvorenom ili u prikladnom sudu visokom oko 40 cm. Semenke se seju u redove razmaka 10-15 cm, a unutar reda jedna od druge na razmak od 10 cm, te na dubinu od 2-3cm.

Posudu sa semenom treba staviti na senovito mesto i mlade semenke postupno privikavati na sunce. Nicanje obično počinje 30-40 dana od dana setve. Kad mladi semenjaci dosegnu visinu od 10-15 cm, vade se i presađuju u supstrat. Na proleće sledeće godine oni su spremni za kalemljenje.

Grančica, odnosno plemka s koje se skida pupoljak treba biti odrvenjena i normalno razvijena, i da potiče s prošlogodišnjeg prirasta, ako se kalemi u proleće. Za kalemljenje na spavajući pupoljak u septembru, mogu se uzeti plemke iz iste godine, ako su odrvenile. Najbolji su pupoljci s rodnih grančica koje su položene koso ili horizontalno.

Podloga, koja se kalemi, trebalo bi imati debljinu od jednog centimetra u promeru, odnosno debljinu olovke. Na delu podloge, koji je bez pupoljaka nožem se napravi rez “T”. Dužina vertikalnog reza treba biti 2-2,5 cm. Visina, na kojoj se okulira, ne bi trebala biti niža od 15 cm iznad površine zemlje, ako će se nastaviti uzgoj u saksiji. S plemke najpre uklonimo sve listove kako bi se sprečilo isušivanje, zatim izrežemo okce dužine dva ili dva i po cm zajedno s peteljkom i umetnemo ga pod koru. Na kraju se pupoljak omota plastičnom trakom, koja se skida tek na proleće.