VIP mobile: Kako svako od nas može da pomogne očuvanju životne sredine?

U okviru programa „Vip Ekomotivacija“ koji je pokrenut 2012. godine od korisnika je prikupljeno više od 150.000 telefona koji su predati reciklažnom centru na zbrinjavanje, ...
Posted in Otpad, Vesti, ZagađenjeTagged ,Leave a Comment on VIP mobile: Kako svako od nas može da pomogne očuvanju životne sredine?
Translate »